Privacyverklaring toegevoegd

geplaatst in: Geen categorie | 0

Je kunt het bijna niet missen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt vanaf 25 mei 2018 van kracht. Ook onze organisatie heeft daar mee te maken.

De kern van de AVG gaat over hoe je omgaat met persoonsgegevens, wat mag je wel en niet vastleggen en welke regels gelden daarvoor.

We gingen altijd al zorgvuldig om met de gegevens van onze relaties maar nu is dat dus ook vastgelegd. Op onze website is een Privacyverklaring toegevoegd.